Aanvraag indienen

U wilt een aanvraag indienen bij de Hollands Kroonse Uitdaging om uw project te realiseren. Om te kunnen beoordelen of uw aanvraag in aanmerking komt voor een financiële bijdrage, hebben wij een aantal gegevens nodig. Deze gegevens kunt u direct invullen in dit digitale aanvraagformulier.

  
Mocht uw aanvraag tot een financiële bijdrage leiden dan vraagt de HKU een (financiële) verantwoording.Betreft uw aanvraag een activiteit of project binnen de gemeente Hollands Kroon?*
Locatie waar de activiteit plaats gaat vinden.*
U doet deze aanvraag als een*
Organisatie
Correspondentieadres*
Huisnummer*
Postcode*
Vestigingsplaats*
Telefoonnummer*
Emailadres*
Website
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel
Rekeningnummer (IBAN)*
Ten name van*
Aanhef*
Voornaam*
Tussenvoegsel
Achternaam*
Straat*
Huisnummer*
Postcode*
Woonplaats*
Telefoonnummer*
Emailadres*
Emailadres herhaal*
Aanvraag
Welk bedrag vraagt u aan?*
Omschrijf uw activiteit of project*
Welke hulp of spullen wilt u aanvragen voor uw activiteit of project?*
Wanneer vindt de activiteit of het project plaats?*
Omschrijf duidelijk wat u nodig heeft*
* gemarkeerde velden zijn noodzakelijk.